Σήμερα, το 25% περίπου του πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου χρησιμοποιεί ομοιοπαθητικά σκευάσματα.  

Η ομοιοπαθητική έχει μακρά παράδοση στην Ευρώπη, από τον 19ο αιώνα και μετά όταν ο Σάμουελ Χάνεμαν έθεσε τις βάσεις της. Σήμερα, περίπου το 25% του πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου χρησιμοποιεί ομοιοπαθητικά σκευάσματα, ενώ και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει τη σημασία και την αξία της. Το Ευρωκοινοβούλιο κάλεσε με ψήφισμά του την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 να αρχίσει τη διαδικασία αναγνώρισης των μη συμβατικών μορφών ιατρικής μετά από διενέργεια των απαραίτητων ερευνών, ενώ το 1999 το Συμβούλιο της Ευρώπης έκρινε πως εναλλακτικές και συμπληρωματικές μορφές ιατρικής μπορούν να ασκούνται από συμβατικούς ιατρούς καθώς και από οποιονδήποτε καλά εκπαιδευμένο θεραπευτή μη συμβατικής ιατρικής. Στις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνεται ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, και ιδιαίτερα της ομοιοπαθητικής, λόγω του ότι «μπορεί η υιοθέτησή τους να προλάβει την εμφάνιση μιας ασθένειας και να προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής» λόγω της ολιστικής τους προσέγγισης.

Στη Μεγ. Βρετανία λειτουργούν 5 ομοιοπαθητικά νοσοκομεία και πολλές ομοιοπαθητικές κλινικές. Η ομοιοπαθητική θεραπεία παρέχεται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΝΗS) από το 1948 και υπολογίζεται ότι 10-20% των Βρετανών έχει χρησιμοποιήσει ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Στη Γαλλία το 40% των Γάλλων έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά ομοιοπαθητικά φάρμακα. Όλες οι πανεπιστημιακές φαρμακευτικές σχολές διδάσκουν την ομοιοπαθητική ιατρική, καθώς και έξι ιατρικές σχολές και τέσσερις κτηνιατρικές σχολές.

Στη Γερμανία, το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει κατοχυρώσει την εξάσκηση της ομοιοπαθητικής (υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από το 1939), ενώ το 20% των γερμανών γιατρών χορηγούν ομοιοπαθητικά φάρμακα. Τέλος, στη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Ισλανδία και την Πορτογαλία, με νομοθετική ρύθμιση οι ασκούντες την ομοιοπαθητική είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες υγείας. 

 
Πηγές: http://www.ego.gr/homeopathy-today
              http://www.ikko.gr

 

Αυτές οι πληροφορίες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές. Η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών δεν συνιστά άσκηση της ιατρικής ή της ομοιοπαθητικής και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του γιατρού σας ή του θεραπευτή σας.